Wedstrijden

wedstrijd 2

Fishing Tackle

FORELVISSEN OP zaterdag 8 en 15 april 2023 telkens met een uitzetting van 100 kg forel. Vissen van 9u tot 10u30 en van 11u tot 12u30. vrij vissen vanaf 13 uur.

Voor alle inschrijvingen geldt dezelfde regel, enkel betalende inschrijvingen kunnen deelnemen. Belangrijk: inschrijvingen ten laatste daags voor de wedstrijd in ons clublokaal “Het Botenhuis”

Koninklijke Tongerse Lijnvissers


Reglement clubwedstrijden K.T.L.V
Iedere deelnemer aan deze clubwedstrijden moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart. Er worden jaarlijks 4 clubwedstrijden gevist waarvan de beste 3 uitslagen tellen voor het eindklassement. Om geklasseerd te worden is men verplicht 4 wedstrijden te betalen. Bij gelijkheid van de plaatspunten zal het gewicht van de 2 beste wedstrijden doorslaggevend zijn. Een vis die slecht gehaakt is telt mee!
Een vis die na het eindsignaal niet uit het water is, telt niet mee en moet onmiddellijk terug in het water gezet worden. Schepnet moet eveneens uit het water zijn. Iedere klacht dient meegedeeld te worden aan de officiële wegers of bestuursleden en moet vermeld worden op de wedstrijdkaart. In elk geval moet de geldige vangst gewogen worden. In geval van twijfel wordt de klacht door het bestuur behandeld. Klachten moeten door de 2 dichtstbijzijnde vissers gedaan worden of door een officiële controleur, zoniet is de klacht ongeldig. De maximale hengellengte is vastgelegd op 10 meter. Er mag niet meer gevoederd worden met voerballen. Er mag wel gebruik gemaakt worden van de katapult. Het is toegelaten om te vissen met 1 doos van 3.3 pints dood aas en 1 doos van 3.3 pints levend aas die zowel gebruikt kunnen worden als aas maar ook als lokaas. Gekleurde maden en waterlarven in al zijn vormen zijn verboden. Het is wel toegelaten te vissen met vers de vase, pieren, enz… 
Elke visser moet voldoende, lange leefnetten ter beschikking hebben. Eén leefnet mag maximum 20 kg vis bevatten. Wanneer de vangst de 20 kilogram overschrijdt dient de visser uit eigen beweging een 2de leefnet te gebruiken. Het teveel aan vis (meer als 20 kilo) in één leefnet wordt niet meegerekend !
De personen met plaatsnummer 1 en 5 dienen zich na de wedstrijd aan te melden om te helpen met wegen.
De signalen : 1ste signaal à  vissen  -  2de signaal à einde wedstrijd + lijnen uit het water.
Door deelname aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord aan het reglement. 

REGLEMENT KARPERWEDSTRIJDEN K.T.L.V
Iedere deelnemer aan onze karperwedstrijden moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart. Er worden jaarlijks 3 karperwedstrijden gevist waarvan de beste 2 uitslagen tellen voor het eindklassement. Om geklasseerd te worden is men verplicht 3 wedstrijden  te betalen. Bij gelijkheid van de plaatspunten zal het gewicht van de 2 beste wedstrijd doorslaggevend zijn. Het gebruik van een voederkorf is verboden.
Bij karperwedstrijden is het toegelaten per inworp van de hengel 5 boilies aan een stringer te voeren. Er wordt weerhaakloos gevist en het gebruik van koord is verboden. Vissers die toch betrapt worden op het vissen met weerhaak worden onmiddellijk gediskwalificeerd. De controle hierop gebeurt door de weger en zijn assistent(en). Iedere karper die gehaakt is moet in het schepnet aan de weger worden aangeboden. Er wordt geen controle gedaan op feit dat de vis goed gehaakt is of niet. Elke gehaakte vis telt dus mee voor het eindklassement.
Een vis die na het eindsignaal niet uit het water is, telt niet mee en moet onmiddellijk terug in het water gezet worden. Schepnet moet eveneens uit het water zijn. Iedere klacht dient meegedeeld te worden aan de officiële wegers of bestuursleden en moet vermeld worden op de wedstrijdkaart. Het wegen gebeurt door de bevoegde controleur (s). De gevangen karper moeten na het wegen, door de visser eigenhandig teruggeplaatst worden! Na iedere wedstrijd ruimt iedere visser zijn visplaats zelf op. Als na controle blijkt dat dit niet het geval is, dan volgt de uitsluiting.
De signalen : 1ste signaal à  vissen  -  2de signaal à lijnen uit het water, van plaats wisselen – 3de signaal à vissen – 4de signaal eind wedstrijd. Er word gevist van 18 tot 21 uur, dan word er gewisseld van visplaats en terug gevist van 21u30 tot 24 uur. 
Door deelname aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord aan het reglement.
Best Clubleden. De voerreglementering werd speciaal uitgewerkt om iedere visser gelijke kansen te geven en om de prijs van wedstrijdvissen te drukken, zodat iedereen kan deelnemen !!!